Wonen en leven

Levendige stad

Levendige stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Opgave van de stad

Een levendig en divers Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. Een hoge kwaliteit van de culturele en sportieve voorzieningen, het cultureel erfgoed en de evenementen zorgen voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Toekomstbestendige lokale media en een moderne bibliotheek sluiten aan bij het profiel Hilversum Mediastad.

Ambities

  • Sportbeleid en activering
  • Sportaccommodaties
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Musea
  • Cultureel erfgoed
  • Media
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49