De uiteenzetting van de financiële positie

Subsidiestaat

Subsidiestaat

Het Rekenkameronderzoek naar subsidieverstrekking van 14 juni 2022 geeft verbeterpunten weer op het gebied van rechtmatigheid met als concrete aanbeveling het instellen van subsidieplafonds. In de begroting wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoeveel middelen er beschikbaar zijn, waarbij de begroting wordt gehanteerd als een maximaal uit te geven bedrag. Echter op het moment dat deze middelen op zijn, kan dit niet als reden worden gebruikt om geen subsidie te verstrekken. Dit is namelijk geen geldige grond voor afwijzing. Voor het verstrekken van subsidies is alsnog een wettelijk basis nodig. Dit kan zowel door subsidieregelingen (inclusief subsidieplafond) te vormen voor de activiteiten waar we subsidies voor verlenen, als door gebruik te maken van de mogelijkheden waarvoor geen wettelijk voorschrift nodig is (begrotingssubsidies, incidentele subsidies, Europese subsidies, en spoedsubsidies).

In deze begroting 2023 wordt dit opgelost door een subsidiestaat op te nemen en voor alle partijen, waarvoor geen subsidieregeling is, met begrotingssubsidies te gaan werken (een uitzonderingssubsidie benoemd in artikel 4:23 Awb) Op de subsidiestaat wordt elke organisatie apart vermeld. Dit is een mogelijkheid om rechtmatig subsidies te verstrekken, zonder dat een wettelijk voorschrift nodig is.

Op de lange termijn worden deze tekortkomingen hersteld door alsnog een wettelijke basis te creëren in de vorm van subsidieregelingen. Binnen deze subsidieregelingen worden ook subsidieplafonds ingesteld.

Pr.

Doelstelling

Organisatie

Begrotings- subsidie

1

Duurzame Stad & Mooie Stad

Stichting Botanische Tuin dr. Costerus

3

1

Duurzame Stad & Mooie Stad

Stichting Pinetum Blijdenstein

30

1

Levendige stad

Bink Kinderopvang B.V.

203

1

Levendige stad

C.V. Globe CKC U.A.

470

1

Levendige stad

St. De Zilveren Camera van de Nederlandse Vereniging Van Fotojournalisten

103

1

Levendige stad

St. Openb.Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum

2.080

1

Levendige stad

Stichting ART Hilversum

6

1

Levendige stad

Stichting Dudok Architectuur Centrum

252

1

Levendige stad

Stichting Filmtheater Hilversum

132

1

Levendige stad

Stichting Grafisch Atelier `t Gooi

84

1

Levendige stad

Stichting Hilversumse Meent

30

1

Levendige stad

Stichting Le Champion

25

1

Levendige stad

Stichting Mediaplein

166

1

Levendige stad

Stichting Museum Hilversum

691

1

Levendige stad

Stichting Podium De Vorstin

1.204

1

Levendige stad

Stichting Raadhuisconcerten

8

1

Levendige stad

Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland

2

1

Levendige stad

Stichting SportFair

15

1

Levendige stad

Team Sportservice Provincie Utrecht

19

1

Levendige stad

Team Sportservice Provincie Utrecht

367

1

Mooie stad

Stichting Huurteam G&V

40

1

Mooie stad

Stichting WAC-Hilversum

10

2

Kansrijke stad

Bink Kinderopvang B.V.

120

2

Kansrijke stad

St. Openb.Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum

53

2

Kansrijke stad

Stichting Alberdingk Thijm Scholen

94

2

Kansrijke stad

Stichting IMC Weekendschool

25

2

Kansrijke stad

Stichting Jeugdeducatiefonds

27

2

Kansrijke stad

Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek

30

2

Kansrijke stad

Stichting Noor

19

2

Kansrijke stad

Stichting Proceon

75

2

Kansrijke stad

STIP Hilversum

711

2

Kansrijke stad

Yverta

5

2

Kansrijke stad, ondersteunende stad

Reg. Samenwerkingsverband Unita

16

2

Kansrijke stad, verbindende stad

Stichting Scouting Regio Gooi

5

2

Ondersteunende stad

Humanitas District Noordwest

27

2

Ondersteunende stad

Slachtofferhulp Nederland

31

2

Ondersteunende stad

Stichting Rechtswinkel Hilversum

8

2

Verbindende stad

Stichting Vier het Leven

3

2

Verbindende stad  

Autismesoos Hilversum

1

2

Verbindende stad  

Hilversummers.nl

55

2

Verbindende stad  

Mantelzorgweek

14

2

Verbindende stad  

Stichting Avondschool Actief

3

2

Verbindende stad  

Stichting Gooi en Vecht Inclusief

30

2

Verbindende stad en kansrijke stad

Stichting Speel-o-theek De Steeg

10

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Bestuur Nederlandse Ver. voor Autisme (NVA)

2

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Heelo BV

228

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

HipHelpt Hilversum

2

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Leger des Heils

15

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Mama Vita

3

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

569

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Parkinson Vereniging

1

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

St Funtours

3

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

St Rolstoelbus

3

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Alzheimer Nederland

6

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Hilversumse Meent

73

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Hilverzorg, locatie Kerkelanden

88

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek

222

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Present Hilversum

40

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken

17

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Versa Welzijn

4.948

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Viore

20

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

172

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet

35

2

Verbindende stad en ondersteunende stad

Urban Farming 035

10

3

Ondernemende stad

Koepelorganisatie Hilversum i.o.

25

3

Ondernemende stad

MBO College Hilversum

50

3

Ondernemende stad

Mediacollege Amsterdam

50

3

Ondernemende stad

Mediastages BV

9

3

Ondernemende stad

Ondernemersvereniging Arenapark & Laapersveld

40

3

Ondernemende stad

Ondernemersvereniging Zuid West

40

3

Ondernemende stad

Stichting BIZ Vastgoed Gijsbrecht

50

3

Ondernemende stad

Stichting Centrum Hilversum

55

3

Ondernemende stad

Stichting Hilversum Marketing

615

3

Ondernemende stad

Stichting Hogeschool van Amsterdam

40

3

Ondernemende stad

Stichting Media Perspectives

260

3

Ondernemende stad

Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

245

3

Ondernemende stad

Stichting Ollie's Productions

15

3

Ondernemende stad

Stichting Ondernemersfonds Gijsbrecht

60

3

Ondernemende stad

Stichting Stadsfonds Hilversum

1.060

3

Werkende stad

Stichting JobOn

18

Totaal

16.387

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49