De uiteenzetting van de financiële positie

Reserves

- = onttrekking  en += toevoeging

bedragen x 1.000

Ref

omschrijving reserve

2023

2024

2025

2026

 saldo begin

 toe-voeging

 ont-trekking

 saldo einde  

 toe-voeging

 ont-trekking

 saldo einde  

 toe-voeging

 ont-trekking

 saldo einde  

 toe-voeging

 ont-trekking

 saldo einde  

1

Afvalstoffen (egalisatiereserve)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Stedelijke ontwikkeling

2.161

7.272

-500

8.933

1.300

0

10.233

1.300

0

11.533

1.300

0

12.833

3

Mobiliteitsfonds

1.219

0

-222

997

0

-12

985

0

-62

923

0

-62

861

4

Herplantfonds

142

20

0

162

20

0

182

20

0

202

20

0

222

5

Regionaal mediacentrum

116

0

0

116

0

-45

71

0

-71

0

0

0

0

6

Opvang Oekraïners

2.700

0

0

2.700

0

0

2.700

0

0

2.700

0

0

2.700

7

Inzet HHT middelen

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

8

TOZO

2.237

0

-350

1.887

0

-300

1.587

0

-300

1.287

0

-150

1.137

9

Decentrale loonruimte

346

38

0

384

38

0

422

38

0

460

38

0

498

10

Algemene reserve

56.887

5.286

-638

61.535

10.916

0

72.451

17.018

0

89.469

4.583

0

94.052

11

Covid-19

2.587

0

0

2.587

0

0

2.587

0

0

2.587

0

0

2.587

12

Corona herstelagenda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal alle programma's

68.401

12.616

-1.710

79.307

12.274

-357

91.224

18.376

-433

109.167

5.941

-212

114.896

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49