Het overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Rekening

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

2024

2025

2026

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma's

1.  Wonen en leven

65.971

-33.843

32.128

71.476

-37.665

33.811

70.768

-36.275

34.493

35.422

35.593

34.331

2.  Zorg

96.002

-6.365

89.636

98.758

-7.674

91.084

100.863

-6.614

94.249

94.448

92.764

92.348

3.  Werken

69.527

-40.910

28.618

62.498

-34.302

28.197

62.303

-33.780

28.523

28.606

27.748

27.354

4.  Bestuur

20.146

-2.484

17.662

21.169

-3.162

18.007

19.675

-1.539

18.136

18.027

18.371

18.234

      Overhead

34.732

-1.597

33.135

34.877

-743

34.134

35.083

-497

34.585

33.900

33.106

32.812

5.  Financiën en grondexploitaties

8.216

-5.544

2.672

9.476

-10.549

-1.073

8.622

-8.855

-233

8.921

13.974

19.207

      Algemene dekkingsmiddelen

-366

-200.954

-201.320

-84

-204.321

-204.404

0

-221.770

-221.770

-232.371

-240.642

-231.152

      Onvoorzien

0

0

0

100

0

100

100

0

100

100

100

100

      Vennootschapsbelasting

46

0

46

1.426

0

1.426

25

0

25

29

43

37

Reserves

1.  Wonen en leven

2.587

-2.400

187

2.289

-1.586

703

7.292

-722

6.570

1.263

1.187

1.258

2.  Zorg

0

-179

-179

2.700

0

2.700

0

0

0

0

0

0

3.  Werken

0

-902

-902

0

-797

-797

0

-350

-350

-300

-300

-150

4.  Bestuur

38

-50

-12

38

0

38

38

0

38

38

38

38

5.  Financiën en grondexploitaties

6.511

-9.771

-3.260

642

-5.562

-4.920

5.286

-638

4.648

10.916

17.018

4.583

Resultaat na mutatie reserves

303.410

-304.998

-1.588

305.367

-306.360

-993

310.055

-311.040

-985

-1.000

-1.000

-1.000

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49