De uiteenzetting van de financiële positie

Voorzieningen

- = onttrekking/vrijval  en + = toevoeging

bedragen x € 1.000

 Nr

omschrijving voorziening

2023

2024

2025

2026

saldo
begin 

toe-voeging 

vrijval en
onttrek-
king

saldo
einde

toe-voeging

vrijval en
onttrek-
king

saldo
einde

toe-voeging

vrijval en
onttrek-
king

saldo
einde

toe-voeging

vrijval en
onttrek-
king

saldo
einde

1

Spaarvoorziening rioleringen

0

3.806

-3.806

0

3.806

-3.806

0

3.806

-3.806

0

3.806

-3.806

0

2

Egalisatievoorziening rioleringen

707

-425

282

-275

7

7

7

3

Onderhoud parkeergarages

241

331

-207

365

331

-240

456

331

-447

340

331

-376

295

4

Onderhoud begraafplaatsen

183

33

-66

150

33

-179

4

33

-30

7

33

-33

7

5

Onderhoud culturele huisvesting

510

262

-235

537

262

-343

456

262

-92

626

262

-55

833

6

Onderhoud sportaccommodaties

1.424

457

-575

1.306

457

-1.195

568

457

-713

312

457

-618

151

7

Onderhoud sluizen, gemalen en recreatie

177

28

-36

169

28

-41

156

28

-45

139

28

-45

122

8

Inkomsten Nike

36

12

-12

36

12

-12

36

12

-12

36

12

-12

36

9

Onderhoud gymlokalen schoolgebouwen

431

167

-7

591

167

-56

702

167

-209

660

167

-572

255

10

Onderhoud voorzieningen jeugd

168

187

-184

171

187

-204

154

187

-167

174

187

-165

196

11

Ziggo deal

421

0

0

421

0

0

421

0

0

421

0

0

421

12

Pensioenen wethouders

6.256

225

-220

6.261

225

-220

6.266

225

-220

6.271

225

-220

6.276

13

Onderhoud ambtenarenhuisvesting

717

307

-226

798

307

-169

936

307

-307

936

307

-527

716

14

Onderhoud overige gebouwen

262

139

-85

316

139

-33

422

139

-215

346

139

-80

405

15

Planexploitaties

345

0

345

0

345

0

345

0

345

Totaal alle programma's

11.877

5.954

-6.084

11.747

5.954

-6.773

10.928

5.954

-6.263

10.619

5.954

-6.509

10.064

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49