Wonen en leven

Duurzame stad

Duurzame stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Opgave van de stad

De afgelopen vier jaar is veel gebeurd op het gebied van het verduurzamen en vergroenen van Hilversum. De eerste stappen op het gebied van klimaatadaptatie zijn gezet. Dit hebben we als gemeente niet alleen gedaan, maar samen met Hilversumse energiecoöperaties en met de inwoners, organisaties en bedrijven van de stad. We gaan verder op deze ingeslagen weg.
Middels het intensiveren van concrete acties werken we een duurzamer Hilversum. We richten ons op maatregelen die het meeste effect sorteren. We ondersteunen onze inwoners en bedrijven bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. We willen inwoners, organisaties en bedrijven – zonder dwang – verleiden om ook zelf aan de slag te gaan. Het gemeentebestuur en de inwoners koesteren onze groene tuinstad. We willen meer groen aanbrengen in de wijken, in het bijzonder in het centrum. We ondersteunen het vergroenen en verduurzamen van werklocaties.

Ambities

  • Milieubeheer
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Riolering
  • Afval
  • Economische havens en waterwegen
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49