De paragrafen

Verbonden partijen

Er is gestart met het ontwikkelen van een visie op samenwerking en de verschillende rollen van gemeente en organisaties in samenwerkingen, waarbij wordt aangegeven welke vormen van governance mogelijk en gebruikelijk zijn en welke risico’s daarbij horen. In september 2020 heeft hierover een beeldvormende sessie met de raad plaatsgevonden. In 2021 is mede door de Corona pandemie de oorspronkelijke planning niet gehaald. Gezien de bestuurlijke prioriteiten en de veelheid van onderwerpen is de visie op samenwerking en een afwegingskader samenwerking (waaronder Verbonden Partijen) in het 2e kwartaal van 2022 uitgewerkt. De verwachting is dat de nieuwe raad in het laatste kwartaal van 2022 de “Visie op Samenwerking en Governance Verbonden Partijen” vaststelt.

De beleidsvoornemens van de gemeente Hilversum voor de individuele verbonden partijen zijn opgenomen in de doelen die hieronder en bij de programma's beschreven zijn. Daarnaast hebben wij, zowel voor onze eigen organisatie als de verbonden partijen, aandacht voor een doelmatige en doeltreffende besteding van financiële middelen. Praktisch vertaald moeten de begrotingsbudgetten goed zijn onderbouwd en moet die onderbouwing actueel zijn. Niet goed onderbouwde budgetten (zogenaamde beukennoten) moeten vrijvallen of beschikbaar komen voor andere ambities. Dit heeft onze continue aandacht in de contacten met diverse verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49