Werken

Werkende stad

Werkende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Opgave van de stad

Hilversum streeft naar een samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan op eigen kracht passende arbeid vinden om in eigen inkomen te voorzien. Daar waar nodig ondersteunen we mensen in hun ontwikkeling door scholing en het bemiddelen naar passende arbeid. Daarvoor investeren wij in de samenwerking met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de regio en het UWV. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een wettelijke indicatie krijgen extra begeleiding. Daarvoor regelt onze verbonden partij Tomin passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie.

Ambities

  • Begeleide participatie
  • Arbeidsparticipatie
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49