Werken

Ondernemende stad

Ondernemende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Opgave van de stad

Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Hiermee dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat.

Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een onzekere mondiale economie en een opeenstapeling van meerdere crises. Onze inzet is daarin het weerbaar en flexibel houden van onze economie.

Ambities

  • Economische ontwikkeling
  • Fysieke bedrijfsinfrastructuur
  • Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
  • Economische promotie
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49