Financiën en grondexploitaties

Grondexploitatie en vastgoed

Grondexploitatie en vastgoed

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Opgave van de stad

Ons grond- en vastgoedbezit is een instrument om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Wij beheren en verduurzamen het vastgoed in eigendom. Wij toetsen onze vastgoedportefeuille aan het grond- en vastgoedbeleid. Het MPG geeft inzicht in het cumulatieve effect van alle grote gebiedsontwikkelingen op de gemeentelijke begroting. Het MPG is hiermee een instrument dat de discussie over de sturing van de individuele gebiedsontwikkelingen faciliteert.

Ambities

  • Beheer overige gebouwen en gronden
  • Grond exploitatie (niet bedrijventerreinen)
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49