Zorg

Ondersteunende stad

Ondersteunende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Opgave van de stad

In Hilversum zorgen we voor elkaar en krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Hiervoor is de beschikbaarheid van e-diensten op een gebruiksvriendelijke website en voldoende persoonlijk contact van groot belang. We versterken de onderlinge betrokkenheid van inwoners in onze stad en we stimuleren informele netwerken van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Wij geven invulling aan het raadsonderzoek WMO en Welzijn. De beheersbaarheid van uitgaven in het sociaal domein blijft een belangrijk aandachtspunt. We blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.

Ambities

  • Toegang
  • Maatwerkvoorzieningen (WMO)
  • Maatwerkdienstverlening 18+
  • Geëscaleerde zorg 18+
  • Maatwerkdienstverlening & zorg 18-
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49